• en
  • de
  • pl

Dane dla Akcjonariuszy

Kapitał zakładowy: 12 160 000 zł

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 12 160 000 zł