• en
 • de
 • pl

Laboratorium

Laboratorium Zakładowe posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia badań nieniszczących i niszczących.

Dzięki 40 letniej tradycji, wysoko kwalifikowanym specjalistom, nowoczesnemu sprzętowi do przeprowadzania badań oraz konkurencyjnym cenom Laboratorium ma uznaną markę wśród placówek o podobnym profilu działalności.

Personel posiada certyfikaty II-go stopnia wg EN 473 nadane przez TÜV Rheinland. Laboratorium prowadzi badania na potrzeby wewnętrzne spółki oraz dla klientów zewnętrznych.

Oferujemy następujący zakres badań:

 • badania nieniszczące,
  • badania radiograficzne,
   • rentgenowskie,
   • izotopowe z użyciem źródeł Se 75, Ir 192
  • badania ultradźwiękowe,
  • badania magnetyczno - proszkowe,
  • badania penetracyjne,
  • badania szczelności,
  • badania wizualne,
  • badania haków,
  • ultradźwiękowe pomiary grubości.
 • badania niszczące,
  • badania własności wytrzymałościowych i plastycznych materiałów,
   • statyczna próba rozciągania w temperaturze pokojowej,
   • próba udarności w temperaturze obniżonej i pokojowej,
   • statyczna próba zginania,
   • pomiary twardości stacjonarne i w terenie
  • badania metalograficzne,
   • badania makroskopowe.
 • badania powłok malarskich,
 • sprawdzanie przyrządów pomiarowych,
  • przyrządy suwmiarkowe,
  • przyrządy mikrometryczne,
  • poziomice budowlane,
  • kątowniki stalowe do 750 mm,
  • spoinomierze,
  • przymiary do 10 m.

Wszystkie badania prowadzimy zgodnie z wymaganiami norm oraz obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych.

Badania nieniszczące wykonujemy w Laboratorium i na obiektach w terenie.