• en
 • de
 • pl

Technika spawalnicza

Nadzór spawalniczy jest prowadzony przez Inżyniera Spawalnika z odpowiednimi uprawnieniami. Wysoką jakość złączy spawanych uzyskujemy dzięki:

 • wysokim kwalifikacjom personelu spawalniczego
  • 130 pracowników posiada uprawnienia 135PBW3.2St12PF/PCssnb oraz 135PFW3.2St12PDml zgodne z normą DIN EN 287-1,
  • szkolenia spawaczy prowadzone są w naszym Ośrodku Spawalnictwa, który posiada właściwe uprawnienia,
 • stosowaniu odpowiednich technologii spawalniczych potwierdzonych certyfikatami
  • uprawnienia spawalnicze zgodnie z normą EN 1090-1 dla spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg EN 1090-2 w klasie EXC4
  • uprawnienia spawalnicze zgodnie z normą EN ISO 3834-2 w zakresie spawania konstrukcji stalowych, maszynowych, dźwigów oraz pojazdów szynowych
  • uprawnienia do produkcji konstrukcji spawanych przeznaczonych do budowy statków i platform wiertniczych wydane przez DNV,
 • prowadzonemu nadzorowi sprzętu spawalniczego
  • wg procedury Systemu Zarządzania Jakością zgodnej z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Zgodnie z uzyskanymi certyfikatami zakład posiada następujące uznania WPQR.

LP Materiał Rodzaj złącza / pozycja spawania Grubość materiału Zatwierdzenie
1. S355J2+N (1.2) FW / PB

t1=3÷6

t2=6÷14

GSI SLV
2. S355J2+N (1.2) FW / PB;PF t≥5 GSI SLV
3. S355J2+N (1.2) FW / PF

t1=3÷6

t2=6÷14

GSI SLV
4. S500MC (2.1) BW / PA t=7,5÷30 GSI SLV
5. S960QL (3.2) BW; FW / PC(BW); PB(FW) IS
6. S690QL + S960QL BW / PA; PC t=3÷24 IS
7. S355J2+N  (1.2) BW / PC t=10÷40 DNV
8. S355J2+N  (1.2)  BW / PF t=10÷40 DNV
9. S355J2H (1.2) BW / PC t=3÷20 DNV
10. S355J2H (1.2) BW / PF t=3÷20 DNV
11. S355J2H (1.2) BW / PC; PF t=3÷20 DNV
12.

S355J2G3 (1.2)

BW / PA t=7,5÷30 DNV
13. S355J2G3 (1.2) BW / PF t=10÷40 DNV
14. S355J2G3 (1.2) BW / PF t=18÷70 DNV
15. S960QL (3.2) BW / PA t=12,5÷50 SLV
16. S960QL (3.2) BW / PA t=12,5÷50 SLV
17. S355J2+N (1.2) FW / PF; PD t=5÷20 SLV
18. S355J2+N (1.2) FW / PF; PD t≥5 SLV
19. S355J2+N (1.2) BW / PF; PC t=3÷24 SLV
20. S355J2+N (1.2) BW / PF; PC t=50÷100 SLV
21. S690QL (3.1) BW / PC t=7,5÷40 SLV
22. S690QL + S960QL BW / PC t=7,5÷40 SLV
23. S355J2+N (1.2) BW / PA t=7,5÷30 SLV
24. S355J2+N (1.2) BW + FW / PC(BW); PB(FW)

t=40÷160(BW); t≥5 (FW) / PC(BW); PB(FW)

SLV
25. S355J2+N (1.2) FW / PB t=6÷24 SLV
26. S355J2+N (1.2) FW / PB t≥5 SLV
27. S355J2+N (1.2) BW / PA t=3÷24 SLV
28. S690QL (3.1) BW / PA t=3÷24 SLV
29. S690QL (3.1) BW / PC

t1=13÷20

t2=15÷60

SLV
30. S690QL (3.1) FW / PB t=5÷20 SLV
31. S690QL (3.1) FW / PB t≥5 SLV
32. S355J2+N (1.2) BW / PA t=7,5÷30 SLV
33. S355J2+N (1.2) BW / PC t=7,5÷30 SLV
34. S355J2+N (1.2) FW / PB; PF t≥5 SLV
35. S355J2+N (1.2) FW / PB; PF t=5÷20 SLV
36. S960QL (3.2) BW / PA t=3÷24 SLV
37. S960QL (3.2) FW / PB

t=5÷20

SLV
38. S960QL (3.2) FW / PB t≥5 SLV
39. S960QL (3.2) BW / PC

t1=3÷20

t2=3÷20

SLV